ENG
Corbey Ringoir is the joint operation between Brendan Corbey and Bram Ringoir, two architects who know each other since their youth. Corbey Ringoir strives to make every project unique and give it the potentials that go beyond the initial question of the client. The architectural firm is based in Ghent and operates in private houses to public buildings.

NL
Corbey Ringoir is het samenwerkingsverband tussen Brendan Corbey en Bram Ringoir, twee architecten die elkaar sinds hun jeugdjaren kennen. Corbey Ringoir streeft er naar elk project uniek te maken en het potentieel te geven dat de initiële vraag van de bouwheer overstijgt. Het architectenkantoor is gelegen in Gent en werkt zowel in het domein van private woningbouw als publieke gebouwen.

Corbey Ringoir staat voor functionele, eenvoudige en duidelijke leesbare architectuur die een sterke relatie heeft met zijn omgeving.

Corbey Ringoir is aangesloten bij de Orde van Architecten, tabel Oost-Vlaanderen en volgt het reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten.

www.architect.be


Brendan Corbey:


Education
Sint-Lucas, Institute of Architecture, Ghent, Masters in Architecture 2011

Experience
Stéphane Beel Architects, 2012-2018

Corbey Ringoir Architects, 2015-today

Bram Ringoir:

Education
Sint-Lucas, Institute of Architecture, Ghent, Masters in Architecture 2010

Experience
Pascal Francois Architects, 2010-2018

Corbey Ringoir Architects, 2015-today

Collaborators:

Lore Rijmenants
Aäron De Leeuw